Dokumentacja - zbiór dokumentów służących do uzasadnienia bądź udowodnienia czegoś

Download - inform. ściąganie, pobieranie (plików lub danych) z innego serwera lub komputera.

Idea
::::
Firma
::::
Komis
::::
Oferta
::::
Dokumenty
::::
Reklama